Kolędowanie w Powsinie

15 stycznia 2023

XIX Chóralny Wieczór Kolędowy w Powsinie.

Wystąpiliśmy wspólnie z zespołami Powsinianie oraz Radosna z Wilanowskiego Centrum Kultury.

Zaśpiewaliśmy

Witaj święta dziecino

Kolęda płynie z wysokości

Na Kondrackiej holi

Łokarynki, fujarecki

Kolęda płynie z wysokości
Na Kondrackiej holi