Spotkanie Noworoczne dla Seniorów

10 stycznia 2015

Sołtys i Rada Sołecka Mysiadła zorganizowała uroczyste Spotkanie Noworoczne dla Seniorów Mysiadła. Odbyło się ono 10 stycznia 2015 roku w filii GOK Lesznowola w Mysiadle przy ul. Topolowej 2.

Jak co roku oprócz poczęstunku, występów zespołu Tęcza, wszyscy uczestnicy mieli okazję do wspólnego kolędowania.