Trochę historii

1 listopada 2008

Zespół śpiewaczy "Tęcza" został powołany do życia w 1986 roku. Jego założycielem był naczelnik Gminy Lesznowola Pan Ryszard Zakrzewski.

Dzięki Gminnemu Ośrodkowi Kultury, a w szczególności Panu Zbigniewowi Darleta i Panu Cezaremu Matysiak zespół otrzymał piękne stroje wilanowskie.

Kierownictwem muzycznym zespołu zajął się Pan Ryszard Marks. Przez okres dziesięciu lat zajmował się on szkoleniem głosów jak i doborem repertuaru. Pod jego kierownictwem zespół prężnie się rozwijał, brał udział w wielu festiwalach i zdobywał bardzo dużo nagród.

W okresie braku wolnego lokalu, zespół prowadził próby i spotkania gościnnie u Pani Ireny Marczak. Dzięki temu przez wiele lat zespół mógł kontynuować swoją działalność artystyczną.

W latach 1987-1989

Zespół zaprezentował się na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym

W latach 1991-1995

Zespół uczestniczył w Krajowym Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Kielcach, na którym wyśpiewał w roku 1993 - III miejsce a w roku 1995 otrzymał wyróżnienie.

Dużym sukcesem Tęczy było zajęcie I miejsca w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Ludowych, który odbył się w Piasecznie.

Rok 1996 obfitował w wiele ciekawych imprez, których Zespół Tęcza był współorganizatorem i uczestnikiem:

- obchody 40-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Woli,

- Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym,

- dożynki w Błoniu - zespół wrócił z nagrodą za zajęcie III miejsca w konkursie Wieńców Dożynkowych. Sukces ten zawdzięcza się przede wszystkim Pani Marii Zapaśnik, której zdolności artystyczne pozwalają wyczarować z płodów ziemi piękne wieńce, wielokrotnie nagradzane, między innymi III miejsce na Dożynkach w Czersku.

Rok 1997 był bogaty w wiele imprez i uroczystości, na które Zespół był zapraszany, jak również je organizował.

Taką ważną imprezą był VI Ogólnopolski Festiwal Wiejskich Zespołów Artystycznych odbywający się pod Patronatem ówczesnego Premiera Rzeczpospolitej Polskiej Włodzimierza Cimoszewicza z okazji 50-lecia Wojewódzkiego Domu Kultury Kielcach.

W styczniu 1997 roku Tęcza obchodziła jubileusz 10-lecia. Uroczystość została zorganizowana w świetlicy OSP w Nowej Woli.

W 1997 roku kierownikiem zespołu został Pan Tomasz Nowak, etnomuzykolog, pracownik Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją wiedzą i umiejętnościami przyczynił się w dużej mierze do osiągnięcia wielu sukcesów, nie tylko tych wyrażonych przyznaniem nagród w imprezach konkursowych, ale również udziałem w uroczystościach społecznych i kulturalnych.

Rok 1998

Listopad - Wieczornica Poetycko-Muzyczna z okazji 80-tej Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Kościele Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej

Grudzień - Wieczorze Poetycko-Kolędowym w Kościele Starej Iwicznej

Rok 1999

Styczeń - "Pastorałki, kolędy i poezja bożonarodzeniowa" przedstawiona wspólnie z młodzieżą szkolną w Centrum Rehabilitacji w Konstancinie

Czerwiec - Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym i w Międzywojewódzkich Spotkaniach Grup śpiewaczych "Ziemia i Pieśń" w Szprotawie, na którym zespół otrzymał Dyplom Laureata i nagrodę

Listopad - w Przeglądzie Zespołów Wokalno- Instrumentalnych Mazowsza pod hasłem "Jak to drzewniej było" zespół wyśpiewał nagrodę Grand Prix, uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w Galerii Porczyńskich

Rok 2000 - to również rok bogaty w wydarzenia kulturalne, społeczne i artystyczne

Marzec - Dzień Seniora w naszej Gminie

Czerwiec - udział w VIII Spotkaniach Grup Śpiewaczych "Ziemia i Pieśń" w Szprotawie

Sierpień - wyjazd na Festyn do Mrokowa, Dożynki w Czersku, udział w Zjeździe Powiatowym PSL w Piasecznie

Listopad - występ na uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Piasecznie

Grudzień - udział w Przeglądzie Spółdzielczych Zespołów Artystycznych "Tęcza Polska" w Polanicy Zdrój, nagrodzony występem w Koncercie Galowym.

Rok 2001

Festyn "Tradycja ludowa zawsze żywa" z udziałem Pana Janusza Piechocińskiego i Pana Wojciech Siemiona.

Spotkanie z okazji zdobycia Tytułu "Wójt Roku 2001" przez Panią Jolantę Bartycką- Wąsik

Obchody 75-lecia OSP w Nowej Woli

Uroczystość poświęcenia i oddania do użytku boiska sportowego

XXII Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych w Warszawie.

Rok 2002

jubileusz 15-lecia zespołu

Osiągnięcia i sukcesy nie byłyby możliwe, gdyby nie patronat nad Zespołem Gminnego Ośrodka Kultury i pomoc jego pracowników Pani Danuty Bucholdz i Pani Krystyny Marczak. Serdeczne zaangażowanie, pomoc finansowa wyrażają się dbałością o dobre warunki lokalowe, fachowym doradztwem, pokrywaniem kosztów transportu przy wyjazdach na imprezy.

Zespół Tęcza promuje Gminę Lesznowola na imprezach lokalnych, dożynkach powiatowych i festiwalach ogólnopolskich. Prezentuje folklor mazowiecki, pieśni ludowe z różnych regionów Polski, piosenki popularne, patriotyczne i biesiadne. W swoim repertuarze ma również scenki obrzędowe i poezję. Chętnie uczestniczy w Festiwalach Gminnych i Festynach Parafialnych.

Członkowie Zespołu to głównie kobiety, na których spoczywają codzienne obowiązki matek, żon, babć. Znajdują jednak siłę, czas i chęci na prace społeczne i działalność artystyczną. Za swój trud wiele z nich zostało uhonorowanych "Orderem Serca-Matkom Wsi" i "Odznaką za zasługi dla Kółek Rolniczych"

Inne osiągnięcia i zdobyte nagrody są umieszczone w artykule Zdobyte nagrody.

Co Tęcza obecnie robi? w jakich uroczystościach uczestniczy? jakie zdobywa nagrody? tego możemy dowiedzieć się z niniejszej strony. Są tu opisane przede wszystkim występy, na których byłam. Niestety nie na wszystkich koncertach zespołu Tęcza mogłam być obecna, dlatego kilku ciekawych, gościnnych występów nie ma umieszczonych na tej stronie.