Łazy

05 marca 2006

W Łazach z okazji Dnia Kobiet zaspół przedstawił "Wesele Wilanowskie"

Właśnie wtedy "Wesele" było udział również w konkursie III edycji teatrali ludowych, oceniało ich jury w składzie: Wojciech Siemion, Wiesław Rudzki, Joanna Cichoń

Tęcza zdobyła I miejsce.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Zespół‚ Śpiewaczy Tęcza z Nowej Woli, działający przy GOK w Lesznowoli, powstał‚ w 1986 r.
ZESPÓŁ ŚPIEWACZY TĘCZA