Magdalenka

03 maja 2006

W Magdalence przykościelnej Sali Miłosierdzia odbyła się uroczystość upamiętniająca uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

Pieśni patriotyczne i religijne śpiewał m.in. zespół "Tęcza"

o
o
o
o
o
o
o
o
o
Zespół‚ Śpiewaczy Tęcza z Nowej Woli, działający przy GOK w Lesznowoli, powstał‚ w 1986 r.
ZESPÓŁ ŚPIEWACZY TĘCZA