Warszawa

04 czerwca 2006

Koncert Finałowy Mazowieckiego Festiwalu Zespołów Obrzędowych odbył się w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki.

Zespół zdobył główną nagrodę Festiwalu za inscenizację muzyczno-wokalną "Wesele wilanowskie".

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Zespół‚ Śpiewaczy Tęcza z Nowej Woli, działający przy GOK w Lesznowoli, powstał‚ w 1986 r.
ZESPÓŁ ŚPIEWACZY TĘCZA