Kamień Pomorski

29 lipca 2006

Dnia 29 lipca zespół wystąpił na X Festiwalu, Współczesnej Kultury Ludowej.

Zespół wyśpiewał II miejsce wśród zespołów śpiewaczych. Po występach wszyscy zostali na warsztatach muzycznych oczywiście zasłużonym odpoczynku.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Zespół‚ Śpiewaczy Tęcza z Nowej Woli, działający przy GOK w Lesznowoli, powstał‚ w 1986 r.
ZESPÓŁ ŚPIEWACZY TĘCZA