OSP Nowa Wola

06 marca 2010

Dnia 6 marca 2010 roku w jednostce OSP w Nowej Woli odbyła sie wizyta przedstawicieli Komisji Państw Naddunajskich CTIF (Międzynarodowy Komitet Techniczny ds. Zapobiegania Pożarom).

Delegacja miała przedstawicieli z Austrii, Chorwacji, Czech,Niemiec, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii i Węgier na czele z prezydentem CTIF.

Jędną z cześci uroczystości był występ naszego zespołu Tęcza.

Goście z wielkim zadowoleniem wysłuchali pieśni prezentowanych przez zespół. Niektórzy z nich robili sobie pamiątkowe zdjecia z członkami zespołu

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Zespół‚ Śpiewaczy Tęcza z Nowej Woli, działający przy GOK w Lesznowoli, powstał‚ w 1986 r.
ZESPÓŁ ŚPIEWACZY TĘCZA