Dzień Seniora

15 maja 2010

15 maj 2010- Dzień Senoira w Lesznowoli

o
o
o
o
o
o
o
o
Zespół‚ Śpiewaczy Tęcza z Nowej Woli, działający przy GOK w Lesznowoli, powstał‚ w 1986 r.
ZESPÓŁ ŚPIEWACZY TĘCZA