OSP Mroków

05 września 2010

Dnia 5 wrzesnia 2010 roku odbył się festyn organizowany wraz ze strażą z Mrokowa.

Na festynie było wiele atrakcji. Na rozpoczęcie festynu wystąpił zespół Tęcza.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Zespół‚ Śpiewaczy Tęcza z Nowej Woli, działający przy GOK w Lesznowoli, powstał‚ w 1986 r.
ZESPÓŁ ŚPIEWACZY TĘCZA