Piaseczno - Dzień seniora

11 października 2012

Jak co roku w Piasecznie obchodzono Międzynarodowy Dzień Seniora.

Świętowano go w sali parafialnej w Piasecznie przy Kościele św. Anny.

Uroczystość została zorganizowana przez piaseczyński Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Dziękujemy za zdjęcia.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Zespół‚ Śpiewaczy Tęcza z Nowej Woli, działający przy GOK w Lesznowoli, powstał‚ w 1986 r.
ZESPÓŁ ŚPIEWACZY TĘCZA