XI Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych

07 maja 2012

W dniach 5-6 maja b.r. członkowie zespołu śpiewaczego "Tęcza" wzięli udział w XI Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Mińsku Mazowieckim.

Uczestnicy tego festiwalu, gromadzącego ponad osiemdziesiąt podmiotów z całego Mazowsza, prezentują unikalne ludowe tradycje muzyczne własnego regionu.

Zespół Śpiewaczy "Tęcza" jako jedyny w Polsce od wielu lat prezentuje zarzucone pieśni ludowe obszaru położonego pomiędzy Piasecznem, Wilanowem, Raszynem i Nadarzynem, ratując je od zapomnienia.

W tym roku prezentacje "Tęczy" spotkały się z wysoką oceną jury, które w kategorii zespół śpiewaczy wyróżniło reprezentanta naszej gminy III nagrodą.

Również III nagrodą została wyróżniona członkini zespołu Jadwiga Suwała, występująca w kategorii soliści śpiewacy.

Warto dodać, że dzięki wieloletniemu udziałowi "Tęczy" w festiwalu w Archiwum Fonograficznym Polskiej Akademii Nauk zostało udokumentowanych kilkadziesiąt tradycyjnych pieśni ludowych z terenu naszej gminy.

T.N.

o
Zespół‚ Śpiewaczy Tęcza z Nowej Woli, działający przy GOK w Lesznowoli, powstał‚ w 1986 r.
ZESPÓŁ ŚPIEWACZY TĘCZA