VIII TATASPARTAKIADA

05 października 2013

Stowarzyszenie Dobra Wola zarganizowała w dniu 5 października 2013 roku VIII Tataspartakiadę, czyli piknik sportowo-rodzinny niepełnosprawnych sportowców, oraz promujący i wzmacniający rolę ojca w obliczu niepełnosprawnego dziecka.

Piknik odbył się w hali sportowej przy ZSP w Łazach. Patronat honorowy: Minister Pracy i Polityki Społecznej, Mazowiecki Kurator Oświaty, Starosta Piaseczyński, Wójt Gminy Lesznowola.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Zespół‚ Śpiewaczy Tęcza z Nowej Woli, działający przy GOK w Lesznowoli, powstał‚ w 1986 r.
ZESPÓŁ ŚPIEWACZY TĘCZA