Złoty Kłos Euro-folklor

01 maja 2014

W dniach 1-4 maja 2014 r. członkowie zespołu śpiewaczego "Tęcza" z Nowej Woli uczestniczyli w XXI Międzynarodowym Przeglądzie Folklorystycznym "Złoty Kłos Euro-folklor 2014", odbywającym się w Zebrzydowicach na Ziemi Cieszyńskiej.

W przeglądzie udział wzięło łącznie 111 zespołów i solistów, reprezentujących tradycyjny repertuar muzyczny regionów Polski, Czech i Słowacji. Na potrzeby festiwalu Zespół Śpiewaczy "Tęcza" przygotował trzy prezentacje folkloru mazowieckiego ziemi piaseczyńskiej: grupa kobiet zaprezentowała repertuar balladowy, nagradzana już wielokrotnie solistka Jadwiga Suwała wystąpiła z ludowym repertuarem religijnym, a grupa mężczyzn wystawiła pieśni dyngusowe.

Wszystkie trzy prezentacje spotkały się z wysoką oceną jury.

W gronie 30 zespołów śpiewaczych a cappella projekt "Dyngusiorze" (grupa męska "Tęczy") zdobył drugą nagrodę, a grupa kobieca "Tęczy" uzyskała wyróżnienie.

Jadwiga Suwała znalazła się natomiast w gronie trzech śpiewaczek (spośród 26) wyróżnionych najwyższymi, równorzędnymi nagrodami rzeczowymi.

Oprócz festiwalu "Tęcza" aktywnie reprezentowała naszą gminę także w innych sytuacjach artystycznych - 2 maja wystąpiła z koncertem w Domu Pomocy Społecznej w Czeskim Cieszynie, a 3 maja prezentowała pieśni religijne na Mszy Św. w intencji Ojczyzny w kościele w Zebrzydowicach.

Podróże "Tęczy" stały się także okazją do poznania naszego kraju - odwiedzono Częstochowę i Cieszyn, zwiedzono także pałac w Pszczynie i zamek w Olsztynie pod Częstochową.

dr Tomasz Nowak

Zdjęcia z wyjazdu pojawią się niebawem

Zespół‚ Śpiewaczy Tęcza z Nowej Woli, działający przy GOK w Lesznowoli, powstał‚ w 1986 r.
ZESPÓŁ ŚPIEWACZY TĘCZA