Ognisko

17 lipca 2014

Ostatnia próba przed przerwą wakacyjna miała miejsce 17 lipca 2014 r.

Odbyła się na terewnie OSP Nowa Wola przy "ognisku".

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Zespół‚ Śpiewaczy Tęcza z Nowej Woli, działający przy GOK w Lesznowoli, powstał‚ w 1986 r.
ZESPÓŁ ŚPIEWACZY TĘCZA