Wieczór adwentowy

14 grudnia 2014

Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie - filia w Falentach zaprosiła nas na "WIECZÓR ADWENTOWY".

Spotkanie odbyło się 14 grudnia 2014 roku w sali widowiskowej w Falentach.

Na spotkaniu dowiedzieliśmy się wiele o Oskarze Kolberg, którego dokonaniem było stworzenie podstaw etnografii polskiej. Jako pierwszy badacz zebrał i usystematyzował kulturę ludową, dzieląc ją według regionów.

Dowiedzieliśmy się również sporo o historii wieńców adwentowych. Przykadowe mogliśmy podziwiać na przygotowanych stołach z poczęstunkiem.

Naszą gminę, oprócz naszego zespołu, reprezentował również Chór UTW OKTAWA.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Zespół‚ Śpiewaczy Tęcza z Nowej Woli, działający przy GOK w Lesznowoli, powstał‚ w 1986 r.
ZESPÓŁ ŚPIEWACZY TĘCZA