Tęczowej "Rodzince strzeliło 25 lat"

21 maja 2011

Jubileusz 25-lecia, to wyjątkowa okazja do przedstawienia naszym miłym gościom, w telegraficznym skrócie, historii Zespołu Śpiewaczego "Tęcza" z Nowej Woli.

W roku 1986 z inicjatywy ówczesnego naczelnika Gminy Lesznowola, Pana Ryszarda Zakrzewskiego, dzisiejszy Jubilat został powołany do życia. Przedsiębiorczość i zaradność pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, Panów Zbigniewa Darlety i Cezarego Matysiaka przyczyniła się do wyposażenia Zespołu w piękne stroje wilanowskie. Kierownictwo muzyczne powierzono Panu Ryszardowi Marksowi, który pełnił tę funkcję przez okres 10-ciu lat, prowadząc "Tęczę" od sukcesu do sukcesu.

Potwierdzeniem tych dokonań są dyplomy, listy pochwalne, podziękowania i notatki w gazetach regionalnych, w lesznowolskim biuletynie informacyjnym, jak również w biuletynach wydawanych z okazji przeglądów, festiwali i imprez okolicznościowych.

W roku 1998 kierownikiem muzycznym został Pan Tomasz Nowak, etnomuzykolog, pracownik naukowy Instytutu Muzykologii U.W, który towarzyszy zespołowi grą na skrzypcach.

W lipcu 2005 roku do zespołu dołączył Pan Grzegorz Toporowski - utalentowany akordeonista, absolwent Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Te i inne szczegółowe informacje dotyczące składu personalnego Zespołu, repertuaru, nagród, nagranych płyt można znaleźć na naszej stronie internetowej, do odwiedzenia której serdecznie zapraszamy sympatyków "Tęczy".

Strona internetowa jest zapewne bogatym źródłem informacji, trudno jednak za jej pośrednictwem przekazać emocje, uczucia, jakie towarzyszyły Zespołowi przez minione ćwierć wieku. Najprościej o uczuciach rozmawia się w czasie spotkań z przyjaciółmi, takich właśnie jak dzisiejsze.

Entuzjazm, radość ale i trema(oczywiście ta mobilizująca) zawsze towarzyszyły "Tęczy" w czasie występów. Z wdzięcznością natomiast wspominamy gościnny dom Pani Ireny Marczak, w którym z braku własnego lokalu, Zespół mógł się spotykać i kontynuować działalność artystyczną.

Pani Marii Zapaśnik zawdzięczamy wielokrotne sukcesy w konkursach dożynkowych. Jej zdolności artystyczne pozwalają wyczarować z płodów ziemi piękne wieńce wielokrotnie nagradzane między innymi w Błoniu i Czersku.

Jak w najbliższej rodzinie cieszymy się z sukcesów członków naszego Zespołu. W 2006 roku takiej radości dostarczyła nam obrona doktoratu przez Pana Tomasza Nowaka. Powodem do radości są sukcesy w szkole i na studiach, ważne uroczystości rodzinne, takie jak narodziny nowych obywateli, śluby, wesela członków Zespołu i ich najbliższych.

Te radosne, ważne w życiu Zespołu wydarzenia utrwalane są w postaci zdjęć i relacji w kronikach aby pamięci o nich nie zatarł czas.

Życie przynosi również i smutne chwile. W minionych latach pożegnaliśmy koleżanki Jadwigę Marczak, Walerię Piotrowicz i Marię Konarską. Dotkliwie odczuwamy ich brak. Pociesza nas jednak wiara, że zasiliły swoimi głosami chóry "po tamtej stronie", szczególnie niezapomniany kogucik Waluni raduje zapewne uszy słuchaczy zebranych na niebieskiej widowni.

Odszedł na wieczną służbę wieloletni proboszcz parafii pod wezwaniem Zesłania Ducha Św. w Starej Iwicznej Ks. Andrzej Kwaśnik, przyjaciel Zespołu, dbający o duchowy i kulturalny rozwój swoich parafian. Wpis Ś.P. ks. Kwaśnika w kronice z dnia 25 maja 2002 roku z okazji XV-lecia brzmi tak:

"Tęcza - to znak przymierza Boga z ludem Bożym, życzę wierności tradycji ludowej, a przede wszystkim wierności Bogu i Kościołowi".

O wierności tradycji świadczy repertuar Zespołu, w skład którego wchodzą pieśni ludowe, religijne i patriotyczne. Szczególne w nim miejsce zajmują widowiska obrzędowe - "Wesele wilanowskie", "Gaik", "Zapusty wilanowskie" - stanowiące formę prezentacji folkloru muzycznego, tanecznego, słownego, plastyki obrzędowej i stroju własnego regionu - stroju wilanowskiego (Mazowsze Polne).

Członkinie Zespołu "Tęcza" to kobiety, na których spoczywają codzienne obowiązki matek, żon, babć, uczennic i studentek, znajdują jednak, mimo niełatwych czasów, siłę, czas i chęci na prace społeczne i działalność artystyczną, są członkiniami Polskiego Stronnictwa Ludowego. Za swój trud wiele z nich zostało uhonorowanych "Orderem Serca - Matkom Wsi" i "Odznaką za zasługi dla Kółek Rolniczych".

Działalność Zespołu, jego osiągnięcia i sukcesy nie byłyby możliwe bez pomocy kierownictwa i pracowników GOK:

• Pani Danuty Bucholc - kierownika Gminnego Ośrodka Kultury Czytelnictwa i Rekreacji w latach 1990-2003

• Pani Aleksandry Liwińskiej - dyrektora GOK w latach 2003-2008.

• Pani Jolanty Walentyny Sobolewskiej - obecnego dyrektora GOK

• oraz Pani Krystyny Marczak, która jest z nami od 20 lat.

Za fachową pomoc, opiekę i wspieranie naszej działalności przez minione lata Kierownictwu, Pracownikom Gminy i GOK-u oraz wszystkim sympatykom "Tęczy" serdecznie dziękujemy.

Anna Chachuła

o