Wieczór Kolędowy w Powsinie

12 stycznia 2020

12 stycznia 2020 - XVIII Wilanowski Wieczór Kolęd w Powsinie

Po raz kolejny wystąpiliśmy na koncercie śpiewając wspólnie z zespołami: Powsinianie i Radosna przy akompaniamencie Kameralnego Zespołu Folklorystycznego CKW.

To wspaniałe wydarzenie dla nas, móc śpiewać w tak ogromnym chórze (tylko jedna wspólna próba), no i niesamowita orkiestra. Dziękujemy Grzegorzowi Toporowskiemu za ogromny wkład, cierpliwość i zaangażowanie oraz pomysł utworzenia wspaniałego chóru z połączonych zespołów.

Wilanowska Orkiestra Dęta i Grupa 30+ Centrum Kultury Wilanów

Połączone Zespoły: Powsinianie, Radosna z Centrum Kultury Wilanów oraz Zespół "Tęcza" z Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli wraz z Kameralnym Zespołem Folklorystycznym CKW

Chór MODO MAIORUM

Chór "Cor Matris" z Sanktuarium M.B.Pocieszycielki Strapionych z Lewiczyna

Zespół Oktawa z Lesznowoli

Chór liturgiczny parafii N.M.P.Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym

Chór Canticum Gratiorum ze Świątyni Opatrzności Bożej

Chór "Con Brio" parafii św.Elżbiety w Powsinie

Chór parafii Bożej Rodzicielki w Klarysewie i Bogurodzicy Maryi z Jelonek

Chór LIRA z Centrum Kultury w Piasecznie

Wilanowskie Towarzystwo Chóralne