Perły Mazowsza

2 marca 2017

Wczoraj, 2 marca 2017 r. w Domu Kultury "Hugonówka" w Konstancinie odbyła się II Gala Przedsiębiorczości, Turystyki Sportu i Promocji PERŁY MAZOWSZA 2016. Na galę zostali zaproszeni przedstawiciele Zespołu Śpiewaczego Tęcza.

Podczas uroczystości przedstawiano po trzy kategorie nominowanych jednostek organizacyjnych w sześciu gminach powiatu piaseczyńskiego.

Pragnę poinformować, że w Gminie Lesznowola w kategorii Wydarzenia, spośród trzech uczestników, statuetkę otrzymał nasz chór Tęcza.

Dla nas chórzystów jest to bardzo miła nagroda, gdyż uzyskaliśmy ją dzięki ludziom, którzy nas widzieli, słuchali i głosowali wysyłając akceptujące zgłoszenia.

Wszystkim serdecznie dziękujemy.

(KML)