Wilanów

04 grudnia 2005

Zespół "Tęcza" prezentuje stół wigilijny przy kościele w Wilanowie oraz został poproszony o zaśpiewanie paru utworów.

Dodatkowo witają kardynała Józefa Glempa.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Zespół‚ Śpiewaczy Tęcza z Nowej Woli, działający przy GOK w Lesznowoli, powstał‚ w 1986 r.
ZESPÓŁ ŚPIEWACZY TĘCZA