Spotkanie opłatkowe w Nowej Woli

11 grudnia 2008

W dniu 11 grudnia 2008 roku odbyło się spotkanie opłatkowe zespołu Tęcza.

Na spotkaniu pojawiła się Pani Dyrektor GOK oraz inni zaproszonymi goście.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
Zespół‚ Śpiewaczy Tęcza z Nowej Woli, działający przy GOK w Lesznowoli, powstał‚ w 1986 r.
ZESPÓŁ ŚPIEWACZY TĘCZA