Jarmark Wielkanocny - Warszawa

05 kwietnia 2009

2-5 kwietnia Jarmark Wielkanocny

W Warszawie, w siedzibie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki, odbył się już po raz ósmy Jarmark Wielkanocny.

Tęcza wystąpiła ze swoim spektaklem "Gaik wielkanocny"

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Zespół‚ Śpiewaczy Tęcza z Nowej Woli, działający przy GOK w Lesznowoli, powstał‚ w 1986 r.
ZESPÓŁ ŚPIEWACZY TĘCZA