6-11 lipca - Sukcesy Tęczy na Ziemi Lubuskiej połączone z pobytem w Czechach i na Ziemi Kłodzkiej

06 lipca 2012

TU nieoficjalny występ Tęczy w Pradze.

Pomimo wakacji Zespół Śpiewaczy "Tęcza" nie próżnuje i w dniach 6-8 lipca b.r. wziął udział w XX Ogólnopolskim Festiwalu Grup Śpiewaczych "Ziemia i Pieśń" w Szprotawie. Konkurencja - jak zwykle na tym festiwalu - była bardzo silna, albowiem każdy spośród 43 zespołów biorących udział w festiwalu musiał przejść uprzednio przez etap eliminacji. Specyfiką festiwalu jest przyznawanie jedynie dwóch stopni wyróżnień - tytułu laureata oraz wyróżnienia specjalnego w postaci statuetki. Zespół "Tęcza" nie dość, że znalazł się w gronie osiemnastu laureatów festiwalu, to jeszcze jako jeden z trzech zespołów festiwalu został wyróżniony Statuetką Bukowego Liścia za szczególne walory prezentacji. Dodatkowo zespołowi przyznano nagrodę ks. Ryszarda Szykuły. Swój pobyt w Szprotawie zespół "Tęcza" zakończył występem w kościele pw. Zbawiciela Świata w Szprotawie. Wkrótce też udał się na trzydniową wycieczkę do Pragi i Kotliny Kłodzkiej, która mogła się odbyć dzięki nagrodzie jubileuszowej przyznanej zespołowi w ubiegłym roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz uprzejmości Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli.

T.N.

Poniżej fotorelacja.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Zespół‚ Śpiewaczy Tęcza z Nowej Woli, działający przy GOK w Lesznowoli, powstał‚ w 1986 r.
ZESPÓŁ ŚPIEWACZY TĘCZA