Gruszki na wierzbie

27 lutego 2010

W dniu 27 lutego odbył się II Wielki Przegląd Uczestników Zajęć Cyklicznych GOK Lesznowola w Łazach zwany również pod nawą Gruszki na Wierzbie. Różne grupy działające na terenie gminy prezentowały swoją 'twórczość' m.in. również zepół Tęcza.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
Zespół‚ Śpiewaczy Tęcza z Nowej Woli, działający przy GOK w Lesznowoli, powstał‚ w 1986 r.
ZESPÓŁ ŚPIEWACZY TĘCZA