Łazienki Królewskie

25 czerwca 2006

Zespół został zaproszany na występy w Łazienkach Królewskich koncercie finałowym z okazji Dni Mazowsza.

Zespół zaprezentował "Wesele Wilanowskie".

o
o
o
o
o
Zespół‚ Śpiewaczy Tęcza z Nowej Woli, działający przy GOK w Lesznowoli, powstał‚ w 1986 r.
ZESPÓŁ ŚPIEWACZY TĘCZA