Mysiadło

01 października 2006

W Mysiadle odbyła się uroczystość wstawienia kamienia węgielnego pod nową szkołę (Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy).

Zespół uświetnił tą uroczystość swoim występem.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
Zespół‚ Śpiewaczy Tęcza z Nowej Woli, działający przy GOK w Lesznowoli, powstał‚ w 1986 r.
ZESPÓŁ ŚPIEWACZY TĘCZA